Truita (Salmo trutta)
Espècie autòctona que apareix només en rius d’aigües fredes (5-15ºC), netes i ben oxigenades, amb cabals de velocitat elevada. Presenta una important competència amb les truites de repoblació (la truita arc-iris, Oncorhynchus mykiss) que, tot i aprofitar el mateix hàbitat, és molt menys exigent quant a les condicions ambientals requerides. Hi ha un període de l’any en què la truita comuna ha de remuntar el riu per a la desovació, per la qual cosa és molt important respectar-les i no fer preses al llarg del riu.

Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat