Gat fer (Felis silvestris)
Es tracta d’un felí poc abundant que manté poblacions importants en aquestes valls. Silenciós i solitari, habita preferentment en zones boscoses àmplies, i també en boscos de ribera en galeria, o zones de bosc en mosaic amb prats i matollars. Sembla que mostra certa predilecció per zones rocoses i poc poblades. S’alimenta bàsicament de conills i micromamífers. Les seves principals amenaces són la hibridació amb el gat domèstic, la pèrdua d’hàbitat per humanització i, en alguns casos, la caça il·legal.

Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat