Les parròquies
El municipi de Lladurs està format per 5 parròquies, algunes documentades ja el 839. L’any 1593 el papa Climent VIII va crear el bisbat de Solsona, amb l’aportació d’aquestes parròquies (entre d’altres) pertanyents al bisbat d’Urgell. Tributs, senyorius i devocions, el seu naixement i la seva evolució van estretament lligats a la història de Lladurs i els seus habitants durant total l’Edat Mitjana i fins ben entrat el s. XX.


• Parròquia de Timoneda

• Parròquia de Lladurs

• Parròquia de Montpol

• Parròquia de la Llena

• Parròquia dels Torrents

Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat