POUM

07/04/2010
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL POUM DEL MUNICIPI DE LLADURS
La Comissió Territotial d'Urbanisme de la Catalunya Central aprova definitivament el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Lladurs, supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós.
Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal