Economia

Tradicionalment l’economia del municipi de Lladurs ha estat eminentment agrícola i ramadera amb abundants recursos forestals que han conformat el pintoresc paisatge actual de boscos tenyits de conreus i pastures que tenen el mas com a centre productiu. Avui dia, l’activitat agroforestal encara perdura, tot i que hi ha hagut una diversificació de l’activitat econòmica, en la que ha tingut un pes significatiu l’“entrada” del turisme a través de les cases rurals i també han aflorat altres tipus d’empreses.

L’agroturisme ha anat prenent força en el territori: ha significat la diversificació de les fonts d’ingressos dels seus habitants, tot possibilitant la recuperació i millora de moltes masies, ja que els seus propietaris han trobat en aquesta activitat un estímul per a la rehabilitació. Aquest turisme incipient ha permès també la creació de restaurants i d’un golf de muntanya.


Llistat d’empreses

Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat