Arbres singulars i formacions vegetals d’interès
Segons el catàleg d’arbres monumentals i singulars, arbredes i formacions vegetals d’interès natural (Guixé 2006), en el municipi de Lladurs s’han inventariat 21 arbres singulars i 7 formacions vegetals d’interès atesa la seva singularitat, ja sigui per l’alçària, edat, forma, raresa o bellesa. A més, en molts casos, formen part també del patrimoni cultural i històric dels habitants del municipi.

Entre els arbres singulars cal destacar el Pi Gros del Clop i la pinassa de la Salada per la seva alçària; la pinassa de les Tres Branques de Cabiscol, el Roure de Solanelles, el Roure de Montpol, el Càdec del Vilà de Timoneda, l’Arç blanc de la Rasa de Meix, la Blada del Serrat del Puig i l’Alzina de la Casanova per la seva grandària i forma; i la Pomera borda de la Salada per la seva raresa a la comarca.

Les formacions vegetals d’interès descrites a Lladurs són: la massa de grevolers i matollars de la font de Lladurs (2,46 ha) amb més de 25 grèvols de gran port; els conreus i pastures del Cap del Pla (168,2 ha) d’una gran importància paisatgística i biològica com espais agraris d’interès; la roureda del Cap del Pla (16,3 ha) ben conservada i adevesada; el bosc de pinasses monumentals, pi rajolets i trèmols de la Finca la Salada (129,5 ha); els barrancs de Vilamala d’una gran bellesa paisatgística d’ambients de roquissars amb peus grans de grèvols, til·lers i teixos; la roureda del Pla dels Roures (14,2 ha) amb roures molt grans; i una petita part del savinar de Roca Llarga.

Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat