Flora d’interès
A Lladurs hi ha una nodrida representació d’espècies de flora catalogades d’interès o prioritàries de conservació a nivell comarcal (Guixé et al. a Oppidum 2005) sobretot al nord del municipi degut a la seva varietat de relleu dels ambients montans calcaris i abruptes rics en espècies vegetals. Moltes d’aquestes espècies ja estan protegides legalment a causa del seu estat crític de conservació, com el boix grèvol i el teix. Altres són considerades endèmiques, rares o amenaçades a Catalunya, com Festuca ovina que és una planta endèmica gairebé exclusiva de Catalunya o Ceratocephala falcata i la cargola de roca considerades per la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (UICN) com espècies vulnerables. Altres espècies de flora d’interès presents al municipi són: Alyssum serpyllifolium, gatolins (Antirrhinum molle), Circium richterianum subsp. costae, Dianthus multiceps subsp. multiceps, Erysimum incanum subsp. aurigeranum, Linum campanulatum, Picris hispanica, orella d’ós(Ramonda myconi), Salvia lavandulifolia subsp. pyrenaeorum, corona de rei (Saxifraga longifolia), Thesium catalaunicum, Thymus fontqueri, Thymus vulgaris subsp. palearensis i Viola willkommii.


Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat