Hàbitats d’Interès Comunitari
La Directiva 92/43 de la Unió Europea o Directiva Hàbitats relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre defineix els Hàbitats d’Interès Comunitari com aquell conjunt d’ambients i espais que cal conservar en el conjunt del territori europeu. Cada estat membre de la UE es fa responsable de la conservació d’una part d’aquests hàbitats que es trobin dins del seu territori. Segons l’Annex I de la Directiva Hàbitats que cataloga aquests hàbitats, al municipi de Lladurs hi ha representats 7 tipologies d’Hàbitats d’Interès Comunitari: rius i boscos de ribera com ara alberedes i salzedes (52,85 ha), alzinars i carrascars (2.320,9 ha), costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola (337,6 ha), garrigues i ginebres (70,42 ha), pinedes de pinassa (4.331,4 ha), prats medioeuropeus (32,6 ha) i rouredes ibèriques de roures de fulla petita (56,1 ha).
A més, les pinedes de pinassa i els prats medioeuropeus són considerats hàbitats prioritaris de conservació a nivell europeu.


Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat