Parròquia de Timoneda
El poble de Timoneda es troba situat al cim d’un serrat, des d’on domina la ribera de Canalda, al nord, i la vall del torrent de Rialb, al sud. Geogràficament presenta una marcada inclinació de nord a sud, així que és una solana solcada de petits torrents. El nom de Timoneda és documentat l’any 1033 i procedeix del llatí popular i respon a la vegetació del país, el timó (farigola). Ara bé, en l’antiguitat també s’anomenà vila Arcell. De fet, el mot “vila” al Solsonès al segle X i començaments de l’XI era una gran propietat amb diferents cases habitades o mansions escampades, amb una església a prop de la principal, formant el conjunt una unitat geogràfica de la que n’era propietari algú que li donava el seu nom. Timoneda era la vila d’Arcell.
El lloc ja és esmentat en l’acta de consagració de la Seu d’Urgell (pretesament elaborada l’any 839, tot i que se sap que en realitat va ser bastant superior, cap al segle X). Entre les masies més antigues destaquen el Vilar de Timoneda (esmentada l’any 994), Vilarcell (any 997) i el mas Riu i el seu molí (any 999). Respecte les vies de comunicació de l’antiguitat, l’any 1177 hi ha el camí d’Isanta a Timoneda. Pel que fa a les esglésies, destaca la parroquial de Santa Eulàlia de Timoneda (segle IX), Santa Margarida de Cal Soler de Timoneda (s. X), Santa Maria al Vilar (s. XI) i Santa Maria de la Torre (s. XI). El castell de Timoneda és esmentat l’any 922.
De Timoneda se n’ha conservat força documentació del segle X i XI, en la seva major part compres que es realitzen en aquest territori, el que indica un moviment migratori de la gent de la muntanya, la qual s’establí a les terres ocupades al baix Solsonès i a la Segarra durant el període de la reconquesta. A finals del segle XI comencen les donacions a Santa Maria de Solsona. Els temps són d’inseguretat i hom cerca refugi en els poderosos. Les donacions –un pacte típicament feudal- implicaven el traspàs dels béns al monestir, a canvi de rebre’ls de nou en feu.

Castell de Timoneda

No es coneix amb certesa l’emplaçament d’aquest castell, però és presumible que es trobés prop de l’església parroquial de Santa Eulàlia de Timoneda.
És esmentat ja el 922: Eniara i Adarigidda venen a Egilà una vinya situada “al castell de Timoneda, en la coma Lavaciense”. El document fa constar que ja ho tenien els pares dels venedors.
De l’any 1047 existeix un contracte de Carlania sobre el castell de Timoneda: els dos germans Arnau Dac i Bernat Dac encomanaven el castell, amb el delme dels alous (propietats) de Cirera i del que rep el castell, a Olemar, amb la condició del servei de pa i vi, carn, aliments, cavalls i mules i els altres propi d’un carlà –responsable del castell- amb el seu senyor.
Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat