Parròquia de Montpol
Montpol es troba a l’extrem occidental del municipi, a la dreta de la Ribera Salada, a més de 800 metres d’altitud. El primer esment documentat del lloc de Montpol apareix en l’acta de consagració de Santa Maria de la Seu d’Urgell. Tot i que la data que porta el document –any 839- no és certa, s’ha de considerar en general com a vàlid el seu contingut, i també s’ha de donar per vàlid el capbreu –document que inventaria els censos i serveis amb què es dotava l’església en el moment de la seva consagració- on s’esmenta que Montpol participava d’aquesta dotació amb productes de la terra i bestiar, com vi, pernils i blat, així com amb una setmana de treball gratuït. El segle X aporta noves notícies de Montpol: l’any 982 el bisbe Sal·la d’Urgell fa donació a Ot de Solanes i el seu fill de l’església de Sant Miquel de Montpol. Al llarg del següent segle es confirma la dinàmica de donacions a l’església i aparicions de senyors feudals arreu. Entre els segles X i XI es documenten alguns dels masos mil·lenaris de Montpol que s’han conservat fins avui: Solanes (982), Porredon (1090), la Torra (1183)... El terme és travessat per la carretera de Cambrils, la qual voreja l’imponent Roca de Montpol, lloc en el que s’alçà el que probablement fou una torra defensiva i que en certs documents figura com a castell de Montpol, amb les restes del qual es bastí una primitiva església romànica, avui en runes. L’església actual, Sant Miquel de Montpol, és un edifici del segle XVII, al costat del qual es construí, a mitjans del segle XX, l’escola de Montpol. Avui la Rectoria de Montpol, junt amb l’antiga escola, són el centre d’activitats a la natura de l’escola de música l’Antàrtida.
Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat