cartellera

PUOSC 2022. MILLORA I GESTIÓ EFICIENT DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS

28/06/2024


L'Ajuntament de Lladurs ha rebut del Pla Únic d'Obres i Serveis, per a l'anualitat del 2022, una subvenció  de 96.884,89 € amb la qual s'han pogut finançar les obres del següent projecte: CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI D'INSTAL·LACONS PER A CALDERA I SITJA DE BIOMASSA A STA. MARIA DE LLADURS
PUOSC 2023 - ARRANJAMENT DEL FERM I FORMACIÓ DE CUNETES DE FORMIGÓ DEL CAMÍ DEL MEIX

08/04/2024


L'Ajuntament de Lladurs ha rebut del Pla Únic d'Obres i Serveis, per a l'anualitat del 2023, una subvenció  de 106.376,02 € amb la qual s'han pogut finançar les obres del següent projecte: ARRANJAMENT DEL FERM I FORMACIÓ DE CUNETES DE FORMIGÓ DEL CAMÍ DEL MEIX
Senyalització informació històrica al Castell de Lladurs. Arranjament i senyalització direccional Barraca Angrill

05/03/2024


Per acord del Consell Rector de  l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida núm. 1, de 30 d'octubrede 2023,va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Lladurs  per import de 17.712,59 € per poder dur a terme les actuacions de senyalització informació històrica al Castell de Lladurs i l'arranjament i senyalització direccional a la Barraca d'Angrill.

Pla econòmic en l'àmbit de cultura

12/01/2024


L'institut d'Estudis Ilerdens, va aprovar per a l'anualitat 2023 el Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de cultura. En aquest Pla s'ha atorgat a l'Ajuntament de Lladurs una subvenció de 3.870,00 €, els quals s'han destinat a la realització de les tradicionals Caramelles, la Festa Major de Lladurs, i la festa popular de la Torronada i Cagatió.

Excavació arqueològica al Castell de Lladurs 2023

11/12/2023


L'Oficina de Suport a la iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels ajuts per municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic, anualitat 2023, ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Lladurs  per import de 16.140,00 € per atendre les despeses derivades del projecte de la Intervenció arqueològica al Castell de Lladurs. Anualitat 2023.


 


Gràcies a aquesta subvenció, s'ha pogut finançar les despeses de la quarta intervenció arqueològica que s'ha realitzat al Castell de Lladurs previ a l'adequació d'aquest.

Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat