INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CASTELL DE LLADURS - 2021

10/11/2021


L'Oficina de Suport a la iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels ajuts per municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic, anualitat 2021, ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Lladurs  per import de 15.981,68 € per atendre les despeses derivades de la Intervenció arqueològica al Castell de Lladurs prèvia a la a la seva adequació.


 


Gràcies a aquesta subvenció, s'ha pogut finançar les despeses de la segona intervenció arqueològica que s'ha realitzat al Castell de Lladurs previ a l'adequació d'aquest.

RESTAURACIÓ DE LA CREU DE LA CONTRELLA

09/11/2021


La Junta Rectora de l'IEI número 06/2021, de 17 de desembre de 2019, va acordar la concessió d'una subvenció en concepte d'ajuts per a restauració de patrimoni arquitectònic per dur a terme les obres de "Restauració de la Creu de la Contrella" per import de 15.177,26 €.


 


Gràcies a aquesta subvenció, s'ha pogut finançar les obres de Restauració de la Creu de la Contrella, TM de Lladurs

PLA FINANÇAMENT D'INVERSIONS EN MATÈRIA DE SALUT

08/11/2021


La Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 32/2021, de 4 d'octubre de 2021, va resoldre el Pla de finançament d'inversions en matèria de salut anualitats 2020-2021-2022 i va atorgar a l'Ajuntament de Lladurs una subvenció per import de 14.340 €.


Gràcies a aquesta subvenció, s'ha pogut finançar les obres de Connexió d'aigua potable al Castell de Lladurs.

DECRET ALCALDIA 64/2021. ACTIVACIÓ PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

13/08/2021


Per decret d'alcaldia de data 13 d'agost de 2021 s'ha activat el Pla d'Actuació Municipal per a risc d'incendis forestals en fase d'ALERTA.


Vegeu el document adjunt

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC - ZONA EQUIPAMENTS PÚBLICS

07/05/2021


El Ple de la Corporació de data 24 de març de 2021, va aprovar inicilament el Pla Especial de la zona d'equipaments públics a Lladurs, pel qual s'exposa al públic.

Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat